×

Gara a văzut mai multe săruturi sincere decât starea civilă, iar pereții spitalelor au auzit mai multe rugăciuni certe decât bisericile

Statusuri de viață